Služby

Konzervační neboli záchovná stomatologie

se zabývá léčbou zubního kazu a jeho následků. Hlavními úkony jsou:

 • Preventivní prohlídky - s celkovým vyšetřením orálního zdraví - zahrnuje vyšetření stavu sliznic dutiny ústní, jazyka, slinných žláz a především zubů (zhotovení intraorálních RTG snímků a přehledového snímku - tzv. OPG), seznámení pacienta s možnostmi léčby plně hrazenými pojišťovnou i nadstandartním ošetřením a jeho cenou, stanovení plánu léčby. Sestavení plánu léčby je vždy podle přání a možností pacienta.
 • Léčba zubního kazu - bezbolestné zhotovení výplní ("plomb") z amalgámu ("černá plomba") i z estetických materiálů (fotokompozitní pryskyřice nebo skloinomerní cementy - "bílé plomby")
 • Léčba následků zubního kazu a úrazů zubů = onemocnění zubní dřeně - bezbolestné odstranění zubní dřeně ("nervu"), mechanické a chemické ošetření zubních kanálků a jejich hermetické zaplnění po celé délce s využitím dentálního mikroskopu, po tomto ošetření následuje zpevnění zubu nejčastěji sklovláknovým čepem a zub je nutno chránit některou z protetických prací (korunka či onlay)
 • Bělení zubů - ordinační či domácí bělení v individuálně zhotovených nosičích

Implantologie

Zubní implantát
Pokud v důsledku úrazu, nebo zubního kazu dojde ke ztrátě zubu je nutné ztracený zub nahradit.
Možností je několik. Nejlevnější variantou je zhotovení snímací protézy v případě ztráty více zubů, nebo tzv. mezerníku v případě ztráty 1 zubu. Nevýhodou je určitý diskomfort pro pacienta. Další možností je zhotovení můstku , kdy je ale nutné zbrousit zuby v okolí mezery, někdy pouze 2 , ale ve většině případů i více zubů a mezeru tzv. přemostit můstkem zhotoveným v laboratoři.Nevýhodou tohoto řešení je jak bylo uvedeno výše obroušení mnohdy zdravých zubů.Dlouhodobá životnost můstků se udává v průměru okolo 15 až 20 let Nejvýhodnějším řešením se jeví zavedení implantátu.V laické veřejnosti se rozšířil termín nastřelovací zub, i když se v praxi o žádné "nastřelení" nejedná.

Zubní implantát
je ve skutečnosti titanový šroub opatřený závity, který se zavádí do předem vyvrtaných otvorů do kosti.V zubní praxi se implantáty používají již od 60-tých let 20.století a jejich dlouhodobá úspěšnost je více než 90 %. Pomocí zubních implantátů jsme schopni nahradit pouze jeden zub, celou skupinu a nebo můžeme ošetřit i bezzubou čelist.
V našem zařízení se s pacienty před event. implantací nejdříve sejdeme a zhodnotíme celkový zdravotní stav a situaci v ústech a provedeme RTG vyšetření a v případech , kdy je nabídka kosti nedostatečná event. i CT vyšetření.
Po zhodnocení všech nálezů je pacient seznámen s předpokládanou cenou výkonu a délkou ošetření. Vzhledem k faktu, že ošetření implantáty není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění si musí pacient výkon hradit celý. Cena za jeden implantát se odvíjí podle  na zvoleném typu implantátu. V našem centru používáme několik implantačních systémů.
Obecně necháváme implantáty zavedené za standardních podmínek vhojit do kosti po dobu 2 měsíců a v případech , kdy je nutné doplnění kosti se doba může prodloužit až na 6- 9 měsíců. Pacienti jsou po implantaci v pravidelných intervalech kontrolováni. Poté následuje protetická fáze ošetření.
V případě vhodné indikace lze provézt i okamžité zatížení (tj. nasazení korunky či fixního můstku ) ihned po implantaci.
Pacientům je poskytována záruční doba na fixturu ( implantát ) dle typu výrobce až 10 let.

Parodontologie 


Dentální hygiena 

Návštěvy u dentální hygienistky:
Náchylnost k tvorbě zubního povlaku a kamene je u každého individuální, proto je také individuální i přístup ke každému pacientovi . Při jednotlivých návštěvách nelze postupovat vždy stejně, ale obecně platí několik postupů, které jsou prováděny u každého pacienta.

 • vstupní vyšetření pacienta (základní hygienická vyšetření, kterými zhodnotí skutečný stav dásní a úroveň ústní hygieny)
 • bezbolestné profesionální odstranění zubního kamene ultrazvukem nebo pomocí kyret (nad i pod dásní), možné provést v povrchové anestezii
 • odstranění pigmentací (hnědé skvrny na povrchu zubů např. od kávy, čaje, kouření), pomocí rotačního kartáčku a leštících past
 • lokální fluoridaci zubů (prevence zubního kazu pro děti i dospělé)
 • nácvik ústní hygieny názorná ukázka jakým způsobem je třeba postupovat v každodenní péči o Váš chrup ( techniky čištění zubů, čištění v okolí zubních implantátů, můstků a korunek, ortodontických aparátků)
 • doporučení vhodných dentálních pomůcek (volba zubního kartáčku , určení velikosti mezizubních kartáčků , užití dalších speciálních pomůcek )

DOPLŇKOVÁ PÉČE

 • AIR-FLOW ( tzv. pískování zubů, odstranění pigmentací ve špatně dostupných místech)
 • BĚLENÍ ZUBŮ (domácí bělení , ordinační bělení )
 • SILENSOR ( pomůcka proti chrápání )
 • Recall = pravidelné kontrolní vyšetření pacienta (prevence kazu a léčba zánětu dásní)

Stomatochirurgie

Extrakce zubu moudrosti
Zuby moudrosti, nebo-li 3.stoličky, jsou zuby, které do úst prořezávají obyčejně jako poslední a vzhledem k nedostatku místa v čelisti způsobují pacientům často problémy charakteru bolesti a zánětu.
Pokud jsou zuby moudrosti zcela prořezány do úst a nezpůsobují žádné potíže a lze mezizubní prostory vyčistit kartáčkem, tak není extrakce nutná.
Pokud ale 3. moláry způsobují následující potíže, tak je lépe zvažovat jejich vytažení:

 • opakované záněty, medicínsky tzv. obtížné prořezávání.
 • jsou částečně prořezány do úst
 • jsou skloněny k sousednímu zubu, na kterém je zubní kaz
 • na doporučení jiného lékaře, např. ortodontisty
 • pokud mají zubní kaz


Pokud je extrakce nutná, je lépe výkon svěřit zkušenému odborníkovi, lékaři-stomatochirurgovi.

Vlastní výkon po předchozí konzultaci, zhotovení RTG snímku (nejčastěji panoramatického snímku čelistí) a seznámení pacienta s výkonem a možnými riziky je prováděn v místní anestézii (umrtvení).
Vytažení zubu moudrosti může probíhat jako vytažení jakéhokoliv jiného zubu v ústech, ale častěji je nutné zub extrahovat chirurgicky.  Ránu po výkonu sešijeme nejčastěji jemným vstřebatelným materiálem a pokud je výkon komplikovanější, zveme si pacienta na kontrolu následující den.
Po výkonu od nás pacient obdrží instrukce, jak se má po extrakci chovat a jaké užívat léky na bolest.
Bolest po výkonu většinou trvá 2-3 dny a alespoň 1-2 dny je nutné operovanou oblast chladit.
Samotný výkon je hrazen ze zdravotního pojištění. Po domluvě je možné provést výkon i v tzv. analgosedaci, kdy po aplikaci léku do žíly je pacient přispán. Tento výkon probíhá ve spolupráci s anesteziologem. Analgosedace není hrazena zdravotní pojišťovnou

Protetická stomatologie

řeší rekonstrukci estetiky a funkce poškozené či chybějící viditelné části zubu, ztráty celého zubu či skupin zubů. Náhrady se dělí na několik hlavních skupin:

 • Fixní náhrady
  • Estetické fazety - tenká vrstva keramického materiálu upevněná k přední plošce zubu, zhotovovaná především ke zlepšení estetiky úsměvu
  • Inlaye, onlaye - laboratorně zhotovené práce nahrazující větší defekty zubní korunky
  • Korunky - rekonstruují pouze jeden zub, jsou zhotovovány z různých materiálů - celokovové, fazetované, metalokeramické, celokeramické (zirkonoxidové)
  • Můstky - řeší ztrátu jednoho či více zubů, jsou fixovány na zbroušené zuby sousedící s defektem, materiály se neliší od materiálů korunek
  • Korunky a můstky nesené implantáty


 • Snímatelné náhrady
  • Částečné či totální protézy


 • Podmíněně snímatelné náhrady
  • protézy připevněné k implantátům, snímatelné pouze v zubní ordinaci zubním lékařem

Pedostomatologie 

se zabývá ošetřováním  dětských pacientů a jejich mléčných i stálých zubů. Hlavní náplní jsou:

 • Preventivní prohlídky - s celkovým vyšetřením orálního zdraví - zahrnuje vyšetření stavu sliznic dutiny ústní, jazyka, slinných žláz a především zubů s přátelským a šetrným přístupem k dětskému pacientovi, kontrola správného prořezávání zubů, jak mléčných, tak stálých, identifikace ortodontických vad a eventuálním. doporučení do péče ortodontisty
 • Kontrola pomůcek ústní hygieny, nácvik techniky čištění s rodiči, doporučení pasty adekvátní věku dítěte, fluoridace chrupu, výživová doporučení
 • Preventivní pečetění rýh a jamek zubů
 • Bezbolestné ošetření zubního kazu a onemocnění zubní dřeně (zhotovení výplně, endodontické ošetření či extrakce)
 • Bezbolestné ošetření zubů po úraze
 • Fluoridace zubů


Pokud se ptáte, kdy poprvé s dítětem k zubnímu lékaři, tak s prořezáním prvního zoubku. Vysvětlíme Vám, jak vznikají zubní kazy a další onemocnění ústní dutiny a poradíme, jak jim účinně předcházet.

Ošetření handicapovaných 

Lze provádět v celkové anestezii. 

Obličejová chirurgie měkkých tkání 


Zubní banka 

Mlýnek na dentin (Smart Dentin Grinder) společně s nově vyvinutým klinickým postupem připraví autologní kostní štěp v jedné proceduře.

Věděli jste, že lidská zubovina (dentin) má stejné vlastnosti jako kortikální kost?
Vytržené zuby, hodnotný organický materiál, nejsou již od nynějška klinickým odpadem. Vytržené zuby mohou být recyklovány!
Autologní kostní štěp se považuje za ZLATÝ STANDARD augmentace (dostavění čelistní kosti). 

https://youtu.be/YCFJQUhNLhI 

https://youtu.be/ZWkuCdXEIe8